Tentipi

It started in swedish Lapland.

Nya möjligheter digitalt

I takt med att Tentipis digitala varumärke utvecklas, kommer den digitala närvaron också att öka. Tentipis deltagande i sociala medier ger dem unika möjligheter att lyssna till och kommunicera med sina kunder. Vårt jobb för Tentipi handlar om att via bildspråk sprida upplevelsen vidare. Visa kvalitén och deras unika produkt, inte bara den vackra konstruktionen utan dela glädjen och äventyret tälten för med sig till oss människor.

Bortom allt konstlat och krystat

”Rymligheten ger rika möjligheter till socialt umgänge, och den runda formen gör att alla ser varandra oavsett om man är få eller många. Placerar man dessutom en öppen eld i mitten av cirkeln, ja, då får man kontakt med de kvaliteter som en gång i tidernas begynnelse formade människan till den hon är. Runt elden frodas berättandet och lärandet på ett naturligt och intressant sätt, bortom allt konstlat och krystat.”

Defined by the details

”Great products are defined by their details. When you are out there in the wind and the rain the details matter.”

Bengt Grahn, founder and ceo of Tentipi