Copyright
Karl & Moa

Allt material – text, bilder, grafik, video och film samt all kodning, html, javascript, etc. som publiceras på karlochmoa.se är skyddad av upphovsrätten.

Alla former av reproduktion, kopiering, överföring, försäljning eller någon annan form av användning av materialet – oavsett om det är för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål – är strängt förbjudet och kräver uttryckligt tillstånd från Karl & Moa. Detta innebär till exempel att du inte får utan tillstånd överföra eller använda något av materialet på din egen webbplats. Du får inte kopiera och / eller distribuera dem.

Obehörig användning av innehållet är förbjudet enligt lag och kan leda till straff och skadeståndsansvar.