Privacy Policy

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR) och nationell lagstiftning.

Karl & Moa AB behandlar personuppgifter i syfte att:

  • Produktion av reklam
  • Kundregister
  • Rekrytering

 

Den rättsliga grunden för Karl & Moa AB: s behandling av dina personuppgifter är antingen genom samtycke, på grund av ett kontrakt eller ett legitimt intresse.

Karl & Moa AB delar inte dina personuppgifter med en tredje part.

Karl & Moa AB lagrar inga personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla sina åtaganden enligt ovannämnda ändamål utom när det krävs enligt lag för att göra det.

Om du vill korrigera personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga, radera personuppgifter eller begära överföring av personuppgifter till ett allmänt använt maskinläsbart format, vänligen kontakta oss via e-post.

Du har rätt att lämna in ett klagomål angående behandling av personuppgifter från Karl & Moa AB och du kan göra det genom att kontakta Dataskyddsmyndigheten, tel. 08-657 61 00.

Kontakt
Karl & Moa AB (företagsreg. Nr 559247-3796)
Svanvägen 9a, 686 95 Västra Ämtervik

karl@karlochmoa.se – 072 214 60 53

moa@karlochmoa.se – 070 300 34 31