Studio Karl & Moa

Brobygrafiska - 30år

Play Video

Jubileumskampanjen Brobygrafiska 30 år grundar sig i berättelsen om Brobygrafiska, om vad som händer när man vågar se det stora i det lilla. Om att satsa och våga, tänka nytt och annorlunda.

Ur fyra olika perspektiv skildra dåtid, nutid och framtid:
Grundaren Inga-Lill Lindqvist om hur det började, utbildningsledaren Peter Bared om hur skolan sticker ut från mängden, verksamhetsansvarige Evelina Nilsson om framtid och hållbarhet och Bianca Meyer om hur det faktiskt är att studera på skolan idag. Fyra olika perspektiv som ger en fin bild av vad Brobygrafiska varit, vad det är idag och hur det kan se ut om 30 år.

Leverans:

Foto | Film | Copy | Annonsering | Digital design