Studio Karl & Moa

NWT Media

NWT Media är ett av Sveriges ledande mediehus som genom 15 lokala tidningsvarumärken med närvaro i Värmland, Skaraborg och Dalsland, levererar lokaljournalistik via sajter, appar och printprodukter.

Vi fick i uppdrag att ta fram ett nytt bildmaterial för att locka den unga läsaren till NWT Medias olika plattformar.

Leverans:

Foto