Studio Karl & Moa

Sunne Kommun - En plats i världen

Play Video

”Det handlar inte om att vara störst och bäst, men att ta vara på den plats som finns och göra sitt bästa”

Filmen grundar sig i projektet Climate Arena, som ska komma att bli en testanläggning för bilindustrin i Sunne. En mångmiljardsatsning som inte bara öppnar nya dörrar för Sunne kommun som plats att växa, det skapar kontakter mellan människor och företag runtom hela världen. Visuellt ville vi sammanfläta en storslagen känsla med det lilla, närhet till det lokala som enas med det massiva Climate Arena.

Leverans:

Film