Sunne vård och omsorg
Värdigt & meningsfullt liv

Varje människa har rätt till ett värdigt och meningsfullt liv, hela livet. Vi har skapat en film för rekrytering av ny personal inom äldreomsorgen, genom Sunne vård och omsorg, Sunne kommun.